Svet-Stranek.cz
Vltavská kaskáda

Vranská přehrada:Zajímavá stranka

Vranská přehrada

Říční Km: 74,32
Nejstarší přehrada z vltavské kaskády.
Vodní nádrž Vrané byla postavena v letech 1930–1936 jako první cást Vltavské kaskády. Jejím hlavním úcelem je regulace odtoku Vltavské kaskády. Je vybavena vodní elektrárnou s dvema Kaplanovými turbínami o celkovém instalovaném výkonu 2×6,94 MW na pravém brehu a jezem a plavebními komorami u levého brehu. Má čtyři prelivná pole,jedno pole je široké 20 m a výška hráze je 17 m.
Typ elektrárny:nízko tlaká,vyrovnávací
Počet soustrojí: 2
Spád:11m-8m
Průtok turbínami: 90/m3/s
Otáčky:150 za minutu
Průměr oběžného kola:3500mm
Maximalní úroveň horní hladiny: 200,10 m.n.m.
Delka vzdednutí: 13 km (na vltavě až k Štěchovické přehrady a na sázevě k jezu u Pikovic)
Zajímavost: při povodních 2002 se vyrovnala hladina přehrady.
největší hloubka:10,5 m
Na nádrži Vrané se nachází 2 ostrovy.
Jeden leží u Pikovic říční km 2,48 (na sázevě) .
Druhý leží u davle, ostrov se jmenuje ,,Ostrov sv. Kiliána"říční km: 81,8 km) .
Na ostrove se nachátí zbytky ostrovního kláštěra.
Více iformací se dozvíte na stránkách: http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/ost rov-sv-kiliana .

text: www.wikipedie.org
Foto:Adam Hromada (tyto fotky můžete vidět i na www.ostrovyvcr.wz.cz
Vranská přehrada ze strany
Vranská přehrada
satelitní snímek
mapa
Ostrov sv. kilián z břehu
ostrov u pikovic