Svet-Stranek.cz
Vltavská kaskáda

Přehrada Lipno:Zajímavá stranka

Přehrada Lipno

Říčník km: 328
Lipno, Údolní nádrž Lipno či Lipenská přehrada je vodní dílo vybudované na řece Vltavě v letech 1952–1959. Jde o rozlohou největší přehradu a vůbec o největší vodní plochu na území České republiky (díky čemuž bývá také občas označována za České či Jihočeské moře). Hráz přehrady se nachází v obci Lipno nad Vltavou.
Rozloha: 48,7 km²
Délka: 48 km[1]
Šířka: 10 km[2]
Objem: 306 000 000 m³
Povodí: 950,56 km²
Max. hloubka 21,5 m
Prům. hloubka 6,5 m
Hráz je sypaná s těsnicím jádrem, vybavená ocelovými kesony a betonovými výpustěmi. Koruna hráze se nachází na kótě 729 m.n.m. Výška hráze je 25 m. Délka hráze je 296 m.

Na nádrži se nachází několik ostrůmků, největší ostrov je Tajvan.

text: www.cs.wikipedia.org

foto: Adam Hromada (fotky můžete vidět na www.ostrovyvcr.wz.cz
Upouštění