Svet-Stranek.cz
Vltavská kaskáda

Na dolním toku vltavy:Zajímavá stranka

Na dolním toku vltavy

Modřanský jez (62,20km)
Modřanský jez byl vybudován 1979-1987.Jez je vybaven zdymadlem,výpustí,malou hydroelektrárnou,která má tři přímoproudé kolenové turbíny o výkonu 1,62 MW.Jez je dlouhý 87m,má tři přelivná pole o šířce 27 m.
rozdíl hladini je 2,4 m
Plavební komora:
šířka: 12 m
výška: 7 m
Na délku je rozdělena na dvě části, první o délce 90 metrů a druhou o délce 85 metrů.
Vzdutí
Plocha vzdutí je 74,2 ha, objem zadržené vody 1,73 milionu m³ (0,7 milionu m³), délka vzdutí je 9 km.


Smýchovský jez (55,8 km)
Jez je mezi dětským a žovínskej ostrovem.Jez má výpus v prostřet řeky o šířce 12 m.Přelivné pole o délce 275 m.Na levém břehu Vltavy je Smýchovské zdymadlo které začíná u Smýchoského jezu a pokráčuje až k Šítkovskýho jezu(900m)

Šítkovský jez (54,9 km)
Délka přelivného pole je 290 m.Jez je vybaven výpustí u prostřet řeky(šířka 13 m)

Staroměstký jez (52,8 km)
-Na levém břehu ostrovu Štvanice
-s výpustí o šířce 12 m a délce 180 m.Délka výpusti je 170 m.

Trojský jez (47,4 km)
Jez je umístěn na pravém straně Císařského ostrovu.Jez byl vybudován 1899-1902.V roce1977 byla přistavena malá hydroelektrárna.Jez je vybaven s třemi přelivními poli o šířce 40 m.Plavební propust pro vory při pravém břehu je dlouhá 409 metrů a široká 12 metrů.Převýšení horní a dolní hladini Vltavy je 2,2 m.

Kecánský jez (38,84 km)
Jez byl vybudován v roce 1898.Jez má tři přelivná pole o šířce 40 m a zdymadlo s nosností 1000t a hluboké 2,1m.Po rekunstruci jezu v roce 1985 byla vybudována malá vodní elektrárna se čtyřmi přímoproudými Kaplanovými turbínami o průměrném výkonu 40 KW.Od prosince 1999 do léta 2001 byla postavena nová malá vodní elektrárna a osazena dvěma turbínami typu SemiKaplan, každá o hltnosti 21 m³/s a výkonu 482 kW, s průměrem oběžného kola 2300 mm.

Dololanský jez (29,20 km)
Jez má tři přelivná pole o šířce 42m,42m a 18m,jelikož v roce 1986–1989 byl jez zrekonstruován a místo dvouch přelivný polích se vybudova-li třetí menší pole.Vzednutí nádrže je 9,64 km tedy až k Kecánského jezu.V roce 1998 byla vybudována malá vodní elektrárna,má dvě soustrojí s horizontálními přímoproudými Kaplanovými turbínami s hltností po 80 m³, maximální celkový výkon je 4,55 MW (5 MW), provozní spád je 2,3 až 4,2 metru.Jez taky má na pravém břehu plavební komoru.

Mířojovický jezový most (21,08 km)
Jez byl postaven v roce 1903.Jez má osm přelivných polích a vodní elektrárna je vybavena pěti Francisovými turbínami, celkový výkon je 3,57 MW. Elektrárnu včetně náhonu postavila v letech 1922–1928 firma ing. Pokorného a ing. Peky.[8] Začátkem 90. let 20. století prošla elektrárna generální rekonstrukcí.Na levém břehu je plavební komora.Na levém břehu je vorová propusť.

Vraňanský jez (14,59 km)
Jez má tři přelivná pole o šířce 40 m.Jez je součástí zdymadla Hořín.Na pravém břehu je malá vodní elektrárna.

Není vložena žádná fotografie.