Svet-Stranek.cz
Vltavská kaskáda

Přehrada lipno 2:Zajímavá stranka

Přehrada lipno 2

Říční km: 318 km
Nádrž
celkový objem: 1,685 mil. m³
zásobní objem (vyrovnávací prostor): 1,535 mil. m³
plocha: 32,5 hektaru
délka vzdutí: 7 km
kóta dna nádrže: 552,610 m n.m.
kóta hladiny stálého nadržení: 557,600 m n.m.
kóta hladiny zásobního objemu: 562,700 m n.m.
kóta maximální hladiny: 562,700 m n.m.

Hráz
Sypaná zemní a betonové gravitační funkční bloky

ř. km: 319,120
kóta koruny: 564,11 m.n.m.
délka koruny: 224,0 m
šířka koruny: 4,0 m
výška hráze nade dnem: 11,5 m
výška hráze nad základy: 19,5 m

Elektrárna
(Vodní elektrárna Lipno)

typ turbíny: Kaplan
počet turbín: 1
hltnost: 20 m³/s
spád: max. 9,55 m
výkon: 1,6 M
Lipno II je vyrovnávací nádrž u Vyššího Brodu, která slouží k vyrovnávání odtoků z elektrárny na přehradě Lipno I. Zemní hráz má střední jílové těsnicí jádro, navazující na betonovou clonu vedenou až do zdravé skály. V gravitační betonové hrázi jsou dva korunové přelivy, hrazené klapkami, násoskový přeliv, štěrková propust a vtok do průběžné vodní elektrárny.

text: www.cs.wikipedia.org
mapa