Svet-Stranek.cz
Vltavská kaskáda

Přehrada kořensko:Zajímavá stranka

Přehrada kořensko

říční 215,1 km
Vodní dílo Kořensko bylo vybudováno na řece Vltavě v letech 1986–1991 spolu s vodním dílem Hněvkovice, se kterým tvoří soustavu vodních děl. Hráz přehrady se nachází zhruba 2 kilometry pod ústím Lužnice do Vltavy v oblasti vzdutí vodní nádrže Orlík (říční kilometr 200,405). Účelem díla je homogenizace odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín a zajištění stále úrovně hladiny v oblasti Týna nad Vltavou.

Jezové těleso přehrady tvoří tzv. „ponořený stupeň\", což znamená, že voda je zadržována pouze v době, kdy hladina vody v Orlické nádrži nedosahuje svého maxima (354 m.n m.). V době, kdy je kóta hladiny v Orlíku vyšší než 353,05 m.n m. (maximální provozní hladina VD Kořensko), je jezové těleso zatopeno vzdutou vodou Orlické nádrže. Konstrukce jezu je tvořena čtyřmi poli o délce 4 × 20 m. Hradící konstrukce je tvořena dutou ocelovou klapkou o hradící výšce 4,8 m. Spodní stavba je betonová, se zaobleným prahem nade dnem

Při levém břehu je mezi jezem a plavební komorou malá vodní elektrárna s dvěma přímoproudými kolenovými Kaplanovými turbínami, průměru 3000 mm, které mají při hltnosti 2 × 35 m³/s a spádu 6,2–2,0 m maximální výkon 2 × 1,9 MW.

Plavební komora
Plavební komora o půdorysných rozměrech 45,0 × 6,0 m je určena pro lodě do nosnosti 300 t. V současnosti však není technologicky vybavena.
fotomapa