Svet-Stranek.cz
Vltavská kaskáda

přehrada kamýk:Zajímavá stranka

přehrada kamýk

Říční km:134,1
Přehrada byla postavena v letech 1957–1962 4.přehrada.Jako součást pro vyrovnání kolísavého odtoku ze špičkové elektrárny Orlík. Jejími dalšími účely jsou: ochrana před povodněmi, vyrovnání průtoků, energetika, nalepšení průtoků a rekreace.Je vybavena vodní elektrárnou se čtyřmi Kaplanovými turbínami o celkovém instalovaném výkonu 4×10 MW. Provoz vodní elektrárny je dálkově řízen z centrálního dispečinku nádrže ve Štěchovicích.

text: www.cs.wikipedia.org
mapka