Svet-Stranek.cz
Vltavská kaskáda

Přehrada Štěchovice:Zajímavá stranka

Přehrada Štěchovice

ŘÍční Km: 84,44
Vodní nádrž Štěchovice byla postavena v letech 1938–1944 jako druhá část Vltavské kaskády.
Jejím hlavním účelem je regulace odtoku Vltavské kaskády. Je vybavena vodní elektrárnou s dvěma Kaplanovými turbínami o celkovém instalovaném výkonu 2×11,25 MW. Součástí díla je také plavební komora pro lodě do výtlaku 1000t, překonávající rozdíl hladin 20,1 m. Vodní nádrž také slouží přečerpávací vodní elektrárně Štěchovice II..

Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice pracuje mezi Vodní nádrží Štěchovice a vodní nádrží na kopci Homole(448 m.n.m.).

Parametry Štěchovice II.
Typ turbíny: Francisovou turbínou
Výkon: 45 MW
zprovozněna:1947
odstavena pro zastaralost:1991
proběhla výstavba nové elektrárny:1992 - 1996


Soustrojí obou elektráren byla vážně poškozena během povodní v roce 2002. Po generálních opravách byly postupně uvedeny do provozu v letech 2004 a 2005.

text: www.cs.wikipedia.org

Foto:Adam Hromada (tyto fotky můžete vidět i na www.ostrovyvcr.wz.cz http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/ste chovicka-prehrada
přehrada
Přehrada Štěchovice
Zdymadlo
Vodní dílo štěchovice (sateltní snímek mapy.cz
Homole