Svet-Stranek.cz
Vltavská kaskáda

Přehrada Slapy:Zajímavá stranka

Přehrada Slapy

Říční Km: 91,60
Přehrada byla postavena jako součást tzv. Vltavské kaskády v letech 1949-1955 jako třetí část.Využívá se pro účely: ochrana před povodněmi, energetika, nalepšení průtoků, průmyslový odběr, rekreace. Hráz přehrady dlouhá 260 m a vysoká 60 m je založena na skalním podloží. Je vybavena vodní elektrárnou pro špičkový provoz s třemi Kaplanovými turbínami o celkovém instalovaném výkonu 3×48 MW v tělese přehrady.
Typ: Středotlaková,akumulační
Počet soustrojí: 3
průtok turbínami 100/m3/s
průměr oběžného kola 3700 mm
Je současne pátá největší přehrada v ČR.

text: www.cs.wikipedia.org

Foto:Adam Hromada (tyto fotky můžete vidět i na ´www.ostrovyvcr.wz.cz
přehrada ze strany
Slapská přehrada