Svet-Stranek.cz
Vltavská kaskáda

Jezy:Zajímavá stranka

Jezy

Na vltavě se nachází mnoho jezů.Některé jezy mají svou hydroelektrárnu.V minulosti se jezy budovaly hlavně pro pohon vodních mlýnů a pil. Části průtoku se odvedla do náhonu na lopatkové vodní kolo. Dnes nejčastějšími důvody pro výstavbu jezu bývá vybudování malé vodní elektrárny a zvýšení vodní hladiny pro umožnění splavnění části toku.

jezy nepatří do Vltavské kaskády

Rozeznáváme jezy pevné (neovladatelné) a pohyblivé (s uzávěry – segment, stavidlo, klapka). Materiálem může být dřevo, beton, kámen, železobeton, guma.

Součástí jezu může být propust, která v minulosti umožňovala nebo zjednodušovala plavbu vorů. Nyní propusti slouží především sportovním plavidlům, v některých případech také jako rybí přechod.

Řada jezů v České republice je ve špatném technickém stavu. Těleso jezu nebo propust mohou být v především důsledku povodní narušené nebo provalené. Jedná se především o jezy, které ztratily po zániku mlýna svůj původní účel. Setkáme se i se zbytky jezů.

Jezy jsou významné i pro vodní turistiku. Jez nad sebou zadržuje vodu, v případě nížinných řek se sklonem kolem jednoho promile i několik kilometrů před jezem. Plavba se tak stává méně atraktivní. Naproti tomu sjíždění jezů a propustí patří k hlavním vodáckým zážitkům. Sjízdnost jezu silně závisí na vodním stavu, typu jezu, plavidlu a zkušenosti vodáka. Za nízkého stavu přes hranu jezu neteče dostatek vody, naopak za velmi vysokého stavu může být jez nebezpečný. Provalené jezy obvykle nebezpečné nebývají, neboť proud vody tvoří jazyk a voda rychle odtéká. Naproti tomu jezy, pod nimiž se za vysokého stavu vody tvoří válec, jsou smrtelně nebezpečné, neboť voda se horem vrací zpět k jezu a vodák z vývařiště pod jezem nemůže uniknout.


text: www.cs.wikipedia.org