Svet-Stranek.cz
Vltavská kaskáda

Přehrada hněvkovice:Zajímavá stranka

Přehrada hněvkovice

říční: 225 km
Vodní dílo Hněvkovice či Hněvkovická přehrada je vodní dílo (VD) vybudované na řece Vltavě v letech 1986-1991. Spolu s VD Kořensko jsou nejnovějšími stupni Vltavské kaskády.

Hráz přehrady se nachází zhruba 4 kilometry vzdušnou čarou na jih od města Týn nad Vltavou v okrese České Budějovice. VD bylo primárně vybudována jako zdroj technologické vody pro elektrárnu Temelín. Dále je využíváno k energetickým a rekreačním účelům, vodním sportům a sportovnímu rybolovu.

Vlastní VD tvoří betonová tížná hráz, plavební komora a vodní elektrárna. Čerpací stanice užitkové vody pro jadernou elektrárnu Temelín je umístěná na levém břehu nedaleko hráze, ale není součástí VD.

Hráz je betonová tížná se třemi korunovými přelivy, každý o šířce 12,0m. Přelivy jsou hrazeny 7,7m vysokými segmentovými uzávěry. Celková kapacita přelivů je 3 x 337m³/s při kótě hladiny 370,50 (maximální dočasná hladina). Jako spodní výpusti na této přehradě složí obtok plavební komory. Manipulační řád nepřipouští poklesnutí vodní hladiny v nádrži pod úroveň 365,00 m n.m. Při větším poklesu vody by nebylo možné odebírat vodu pro elektrárnu Temelín. Po koruně hráze vede silnice III/12220, respektive nad přelivy je most ev.č. 12220-1.

Plavební komora je situována u pravého břehu. Její maximální spád je 19,0m, půdorysný rozměr 45,0 x 6,0m. Plavební komora je navržena pro lodě o nosnosti do 300t. V současné době však není osazena technologickým zařízením.

Součástí VD je u levého břehu vodní elektrárna se dvěma Kaplanovými turbínami. Elektrárna pracuje, po odečtu odběrů čerpací stanice, v průběžném až pološpičkovém provozu.
Rozloha: 2,6767 km²
Objem: 21 100 000 m³
Parametry - hráz
Hráz: betonová tížná
Kóta: 376,5 m n. m.
Délka: 191 m
Šířka: 9,5 m
Výška: 27 m

text: www.cs.wikipedia.org
mapka